werkwijze

Positieve benadering
Mijn werkwijze kenmerkt zich door een positieve, waarderende benadering. In plaats van kijken naar belemmeringen, kijk ik naar wat al goed gaat en werk van daaruit verder. Opbouwend bezig zijn, werken vanuit kwaliteiten en mogelijkheden geeft energie en inspireert.

Ik denk met u mee, maar praat u niet naar de mond. Ik signaleer, geef feedback, confronteer en bemoedig.

Onconventionele interventies
De focus van mijn interventies ligt op leren door doen en ervaren. Ik breng medewerkers letterlijk in beweging, laat hen experimenteren, ervaren en reflecteren.
De interventies zijn verfrissend, altijd interactief en vaak speels en onverwacht. Door de combinatie van diepgang met lichtheid gaan leren en plezier hand in hand.

Werkvormen
Ik werk met verschillende methodieken, waaronder oplossingsgericht-, en systemisch werken, NLP, transactionele analyse en lichaamsgerichte werkvormen (zie ook tabje ‘over Lotte’).