organisatiecoaching

Verandering binnen een organisatie is altijd gekoppeld aan verandering bij mensen. Het proces van veranderen is minstens even belangrijk als de verandering zelf. Als procesbegeleider ondersteun ik bij het vormgeven aan veranderprocessen. U houdt de regie op de inhoud.

Een onafhankelijke buitenstaander (h)erkent de belangen, drijfveren en behoeftes van alle belanghebbenden. Door verschillende perspectieven te belichten ontstaat inzicht en bewustwording en wordt verbinding mogelijk. Dan komt er ruimte om naar het grotere geheel te kijken.

De interventies vinden op organisatie-, team-, of individueel niveau in de organisatie plaats. Soms in de vorm van interactieve trainingssessies, soms in de vorm van teamcoaching, individuele-, of werkplekcoaching. Net wat passend is in uw situatie en wat ondersteunend is bij het bereiken van uw organisatiedoelen.