coaching

Af en toe een moment van reflectie, stilstaan bij je eigen functioneren, denkbeelden en doelen is voor iedereen zinvol. Hoe gaat het eigenlijk? Waar loop ik tegenaan? Wat wil ik bereiken, wat wil ik anders doen?

Sparren met een betrokken buitenstaander biedt mogelijkheden tot het ontdekken van nieuwe gezichtspunten. Het is een effectieve manier om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat onderliggende patronen zijn. Door te sparren wordt helder welke stappen u kunt zetten in de richting van de gewenste verandering. Coachingsgesprekken inspireren en ondersteunen om acties concreet te maken en daadwerkelijk tot actie te komen.

Tevens bied ik coaching op de werkplek. Coaching op de werkplek maakt het mogelijk om samen te reflecteren op uw handelswijze in praktijksituaties. Dit verhoogt uw bewustzijn over de keuzes die u (onbewust) maakt, waardoor uw keuzemogelijkheden vergroot worden. Het is een directe en leuke manier om te kijken naar uw functioneren en te experimenteren met ander gedrag.

Bij coachingstrajecten werk ik volgens de NOBCO Ethische Gedragscode